Stichting GVI Curaçao streeft naar het welzijn van het kind. Het kind, tussen de 0-18 jaar, staat bij ons centraal, er heerst respect voor zijn rechten, zoals geankerd in het Verdrag van de Rechten van het Kind.
Wij zijn er bij ernstige opvoedsituaties, waar kinderen bedreigd worden met zedelijke of lichamelijke ondergang en andere middelen ter afwending van het gevaar hebben gefaald.

We bieden hulpverlening in vrijwillig kader, in gedwongen kader (ondertoezichtstelling) en in voogdij.

Vrijwillige Begeleiding

Als ouders moeite hebben met de opvoeding van hun kinderen en ze zijn bereid om hierin verbetering te brengen, kan het gezin in vrijwillig kader geholpen worden. Een maatschappelijk werker bij GVI biedt ouders en kinderen ondersteuning en voorziet de ouders van advies in de opvoeding.

Ondertoezichtstelling

Wanneer het welzijn van het kind ernstig gevaar loopt en de ouders zijn niet bereid of niet in staat om hierin verandering te brengen, wordt het kind door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Het gezin krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen. De gezinsvoogd biedt bescherming aan het kind, houdt toezicht op het kind en biedt ondersteuning aan de ouders.

Voogdij

In het geval er voor een minderjarige geen natuurlijke persoon gevonden kan worden die bereid en geschikt is om tot voogd benoemd te worden, dan kan GVI met de voogdij belast worden. Een maatschappelijk werker van GVI wordt contactpersoon. De contactpersoon behartigt de belangen van het kind, onderhoudt contacten met het kind en het gezin waartoe het behoort en houdt toezicht op het welzijn van het kind.

Stichting GVI Curaçao is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 12.00 uur en van 14.00 uur en 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.30 uur.

Rigelweg # 10, Curaçao

+5999 461 44 50